Valmieras skolas

Valmierā pieejamas kvalitatīvas izglītības iespējas, sākot no pirmsskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības līdz augstākajai izglītībai, kā arī tiek piedāvātas dažādas mūžizglītības iespējas.

Valmieras Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām un izglītības iestādēm īsteno valsts izglītības, sporta un jaunatnes politikas virzienus Valmieras pilsētā un pašvaldības kompetenci un funkcijas izglītības, sporta un jaunatnes darba jomās. Valmieras Izglītības pārvaldes kontaktinformācija šeit.

Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;

  • pamatizglītības iestādes;

  • vidējās izglītības iestādes;

  • profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes;

  • speciālās izglītības iestādes;

  • interešu izglītības iestādes.